Facebook
GOOGLE +

Działka budowlana- Osiedle Niepodległości

nr oferty
1497
dodaj do schowka
Działka budowlana- Osiedle Niepodległości
Działka budowlana- Osiedle Niepodległości Działka budowlana- Osiedle Niepodległości Działka budowlana- Osiedle Niepodległości Działka budowlana- Osiedle Niepodległości Działka budowlana- Osiedle Niepodległości
Działka budowlana- Osiedle Niepodległości

kontakt z agentem

AR-HAND Nieruchomości
ul. Filmowa 2
76-200 Słupsk
tel.: 506 859 329
kom.: 504 337 531
kom.: 514 503 760
fax: 59 840 03 44
email:

812 000 zł

Kup na kredyt
  • pow. działki: 1.63ar

Nieruchomość położona w Słupsku przy ul. Legionów Polskich na Osiedlu Niepodległości


Nieruchomość położona w Słupsku przy ul. Legionów Polskich na Osiedlu Niepodległości.Dla przedmiotowego obszaru jest zatwierdzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową, funkcji mieszkalnej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.
W mpzp nieruchomość podzielona jest na 13 działek + drogi wewnętrzne, należy dokonać podziałów geodezyjnych zgodnie z rysunkiem planu, samodzielne działki budowlane o powierzchni minimalnej - 800 m2 (zalecane 1000 m2) przy zachowaniu minimalnej szerokości frontu działki 17m (zalecane 20m).


Nowoprojektowaną zabudowę funkcji podstawowej należy kształtować powierzchniowo w sposób umożliwiający lokalizację na działce zabudowy oraz urządzeń niezbędnych dla prawidłowego realizowania funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:
• miejsc postojowych i garaży,
• pojemników na odpady stałe
• terenów zieleni urządzonej i rekreacyjnej
Dodatkowe ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego:
- procentowy udział powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 50% w tym 20% powierzchni biologicznie czynnej.
- typ zabudowy: wolnostojący lub bliźniaczy.
- wysokości zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w przypadku zastosowania dachu płaskiego lub 1 kondygnacja z poddaszem w przypadku dachu stromego oraz maksymalnie jedna kondygnacja podziemna.
- poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,6 m nad poziomem przyległego gruntu.
- dachy strome kształtować jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o nachyleniach od 25 stopni do 50stopni a w przypadku dachu mansardowego od 25stopni do 75stopni.

Zabudowę towarzyszącą kształtować w dostosowaniu do form zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna w przypadku dachu płaskiego lub jedna kondygnacja i poddasze w przypadku dachu stromego. Rzędna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Zabezpieczyć miejsca postojowe na terenie posesji.